La fusta modificada és aquella fusta que ha sofert canvis tèrmics, químics, biològics o físiques per millorar les seves propietats al llarg de la seva vida útil.
Les investigacions sobre tècniques de fusta modificada daten de principis del s. XX tot i que la seva aplicació en les indústries de la fusta és més recent. Una de les raons principals de la creixent demanda de fusta modificada és degut al fet que la fusta respon als criteris de sostenibilitat demandats actualment pels consumidors.

A casa nostra es comercialitzen fonamentalment tres tipus de fustes modificades:
– Fusta Termotractada
– Fusta Furfurílica
– Fusta Acetilada

1. Fusta Termotractada. Per modificar les seves característiques es sotmetrà la fusta a un tractament tèrmic aplicant una temperatura compresa entre els 180 – 260 °C en una atmosfera inert amb baix contingut d’oxigen. Aquest procés previ al seu ús industrial té per objecte convertir-la en un material més durable i modificar les seves propietats com ara la pèrdua de densitat. Aquesta tècnica és interessant per reduir el manteniment de la fusta en façanes, interiors, saunes o en entarimats amb poc tràfic.

La fusta termotractada ofereix més protecció davant l’atac dels xilòfags, ja que, els tèrmits s’alimenten de cel·lulosa i abans triaran una fusta amb més quantitat de cel·lulosa que la fusta termotractada amb la que es quedaran en gana, ja que, un cop cremada ha perdut gran quantitat del seu aliment.

Aquesta tècnica de tractament de la fusta ja era utilitzada pels Vikings que carbonitzaven els seus vaixells i les seves cases. Al Japó, la tècnica del SHOU-SUGI-BAN, consistent en cremar la superfície de la fusta, per prolongar la durabilitat de les seves construccions en fusta.

2. Fusta furfurílica. La modificació de la fusta consisteix en un tractament amb alcohol furfurílic per a millorar les propietats mecàniques com ara la resistència i incrementa la duresa i la densitat de la fusta. També prolonga la vida útil de la fusta, ja que, evita que la fusta es podreixi.

Aquest tipus de fusta es pot fer servir per façanes, entarimats exteriors i cobertes de vaixells, mobiliari urbà i estris de cuina.

3. Fusta Acetilada. És el resultat d’una reacció química de la fusta després de tractar-la amb anhídrid acètic amb la finalitat de millorar les propietats higroscòpiques de la fusta, la seva densitat i la vida útil de la fusta. Aquest procés suposa un canvi de gran part de les propietats mecàniques de la fusta i es converteix en una excel·lent solució per la construcció en fusta estructural. A diferència dels tractaments descrits anteriorment, manté el color original.

S’utilitza per revestiments de façanes, paviments exteriors, elements de fusteria, mobiliari urbà, construcció en fusta estructural, finestres, mobiliari i decoracions d’exteriors i jardins entre altres.

Avantatges de triar fusta modificada:

Principalment, la fusta modificada és més resistent, té més durabilitat i més resistència i això la converteix en un material perfecte per desenvolupar grans projectes de construcció en fusta com ara cases i edificis de fusta.

Este post ha sido creado sin finalidad lucrativa y utiliza licencia de imagen Creative Commons a la que podéis acceder desde aquí, Freepick
<a href=»http://www.freepik.com»>Designed by jannoon028 / Freepik</a>

Facebooktwitterlinkedinmail