El nou Centre Tecnològic de la Fusta és un projecte pilot del Pla Estratègic de Formació Professional Fusteria i es porta a terme a les instal·lacions de l’Escola del Treball de Barcelona, ubicada al carrer Comte d’Urgell, 187. Aquest projecte va ser presentat per Josep Formentí Silvestre – en representació del Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat Catalunya  i Salvador Ordoñez  – en representació al Gremi Fusta i Moble, a les empreses de la cadena de valor de la fusta el passat 27 de novembre. Posteriorment vam visitar les instal·lacions on s’estan formant els alumnes d’aquesta especialitat.

Aquest projecte marca clarament l’evolució de la formació professional fusteria en vers a noves necessitats del segle XXI que a més de la fabricació i muntatge de mobiliari, també obre portes a un segment de mercat creixent, la construcció en fusta.

Què és la FP Dual?
Actualment, ja està implementat el sistema de Formació Professional dual que combina el currículum acadèmic amb pràctiques a les empreses. Ho pots veure amb aquest VÍDEO

Quins objectius té la FP Dual?
1. Ajudar als alumnes  conèixer més a prop el sector en el qual treballaran.
2. Facilitar la seva incorporació al mercat de treball.
3. Millorar la qualificació de les promocions actuals.
4. Incrementar la vinculació escola (alumnat i professorat) – empresa.
5. Afavorir la transferència del coneixement.

Quina diferència vol introduir el nou Pla Estratègic?
Aquest està basat en un pla de treball real, donant respostes a les necessitats del mercat i de la societat amb projectes que tinguin sentit. Experiències com la que s’està portant enguany a l’escola del treball s’han desenvolupat a la branca de fusteria de l’Institut Guillem Cata, Manresa que sota la supervisió del professor Carles Lapeña han desenvolupat projectes com la micro caravana de fusta exposada al I CFFC (edició 2016)  i a l’institut o, l’aula de fusta. Actualment, els alumnes de formació professional fusteria estan construint una casa de fusta dins del taller de l’escola – com podeu veure a la foto de l’esquerra.

Què és i en què consisteix el Pla estratègic de Formació Professional?
Consisteix en la col·laboració entre les empreses de la cadena de valor del sector de les indústries de la fusta, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Gremi Fusta i Moble.

La implementació del nou Centre Tecnològic és una branca del Pla Estratègic de Formació Professional i que té per objecte proveir de talent qualificat a les empreses. D’aquesta manera, s’augmentarà la seva productivitat i es podran atendre a les necessitats i demandes de la societat actual. Per a la captació de talent, està previst visitar les escoles per a mostrar que ser fuster avui és desenvolupar una professió qualificada, de bata blanca, en la qual cal tenir i utilitzar coneixements tecnològics i que està molt lluny de l’estereotip del fuster sense dits i el llapis a l’orella.

Facebooktwitterlinkedinmail