Una casa passiva és un habitatge que respon als criteris passivhaus que van néixer a finals de la dècada dels vuitanta del segle XX arran d’una conversació entre el professor Bo Adamson de la Universitat de Lund (Suècia) i Wolfgang Feist fundador del Passivhaus Institute.

Però, és ara a rel de la crisis econòmica i medioambiental que les cases passives comencen a cobrar rellevància. Enguany ja és d’aplicació la Directiva Europea 2010 / 31 / UE requereix que tots els edificis de construcció nova acompleixin criteris de consum energètic quasi nul. Aquests requisit ja era d’obligat compliment des de l’any 2018 en les noves construccions d’obra pública.

Un dels principals objectius dels estàndard passivhaus és aconseguir el confort energètic (calefacció i refrigeració) reduint el consum de les necessitats energètiques a nul·les o quasi nul·les.

Com s’aconsegueixen els estàndards de construcció Passivhouse?

1.  Triant un excel·lent aïllament tèrmic

Cal que la coberta, la solera i les parets exteriors de la construcció tinguin molt baixa transmitància tèrmica. El gruix d’aïllament tèrmic de l’habitatge variarà en funció de la ubicació geogràfica amb la finalitat d’optimitzar el confort tèrmic.

2. Finestres i portes amb baixa transmissió tèrmica.

L’envoltant d’un habitatge és un dels punts febles pel que fa al confort tèrmic. D’aquí la importància de dissenyar-ho es triï fusteria amb molt baixa transmitància tèrmica.

Pel que fa a les finestres, els experts recomanen que siguin de doble o triple vidre i que estiguin farcides d’un gas inert. El vidre és un element reflectan que ajuda a mantenir la calor a l’interior de l’habitatge a l’hivern.

3. Aconseguint el trencament del pont tèrmic.

Els ponts tèrmics són els responsables de les pèrdues o guanys energètiques als habitatges en punts de l’obra com ara cantonades, juntes o eixos. Els pots tèrmics tenen conseqüències greus a la salut dels edificis i de les persones que els utilitzen.

Com es pot construir sense ponts tèrmics?

No interrompre la capa d’aïllament o si es fa, utilitzar un material que ofereixi una resistència tèrmica superior.

Estudiar i dissenyar adequadament totes les juntes entre els diferents elements de l’habitatge.

 

4. Ventilació adequada

Les cases passives es caracteritzen per oferir una alta eficiència del sistema de ventilació i això s’aconsegueix mitjançant envoltants que no permetin fuites de temperatures. Ja per si, tot habitatge en ús genera calor: l’emès per les persones que l’habiten, pels electrodomèstics en funcionament…

Cal que tot habitatge estigui dotat d’un bon sistema de ventilació i que aquest s’aprofiti l’aire net i s’expulsi aire viciat. Actualment hi ha sistemes de climatització que proporcionen a més del confort tèrmic desitjat, estalvi econòmic i energètic.

5. Estanquitat de l’aire

Per aconseguir l’estanquitat de l’aire cal parar atenció a les juntes de la casa en la fase de disseny de l’habitatge i requereix l’anàlisi d’hermeticitat en la fase de construcció de la casa.

La ventilació i l’estanquitat són punts de controversia entre els constructors de cases passives en funció de la climatologia. El certificat estàndard actual és l’alemany. A Alemania, els criteris per emetre una certificació de construcció de casa passiva és basa en el fet de que les diferències de temperatura més importants produeixen a l’hivern. Conseqüentment, l’estàndard passivehouse requereix un 100% d’estanquitat.

S’aconsegueix un 100% d’estanquitat quan les finestres són elements fixos. En una construcció mediterrània, el fet de no poder obrir les finestres redueix el confort tèrmic durant els períodes calorosos de l’estiu. 

En aquest escenari, és, per tant, necessari readaptar la certificació existent d’estàndard passivhouse a les necessitats de ventilació del clima mediterrani. Així podem aconseguir confort tèrmic i el consum nul o quasi nul d’energia a l’habitatge a l’estiu.

Per què construir una casa passiva en fusta?

La fusta no és l’únic material amb el que es poden construir casses passives però sí que és l’únic material que acompleix amb tots els requisits de la normativa vigent en les construccions d’obra nova (2010 / 31 / UE)

Característiques de a fusta que responen a estàndards Passivhouse:

1. Ofereix confort tèrmic i incideix positivament en el estalvi d’energies ja que, permet la construcció de cases passives de consum nul o quasi nul d’aquestes.

2. Una reducció de l’impacte ambiental a tot el cicle de vida de la construcció. És un material que absorbeix i emmagatzema al llarg de la seva vida útil CO₂– inclòs després de talat l’arbre. Per això repercuteix disminuint l’escalfament global i en la petjada ecològica.

Este post ha sido creado sin finalidad lucrativa y su imagen destacada utiliza licencia Creative Commons a la que podéis acceder desde aquí, Freepick

<a href=»https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo»>Vector de Fondo creado por rawpixel.com – www.freepik.es</a>

Facebooktwitterlinkedinmail